• יו"ר: פרופ' רותי שאקו לוי
  • מזכירת האיגוד: ד"ר תמר ברוך
  • גזבר: ד"ר יניב זוהר
  • חברת ועד: פרופ' מאורה פיינמסר
  • חברת ועד: פרופ' איריס ברשק
  • חברת ועד: ד"ר אירית אלמלח

החדשות

23.02.2017, 09:34
23.02.2017, 09:24
23.02.2017, 08:01
22.02.2017, 16:01
22.02.2017, 10:00
22.02.2017, 09:59
21.02.2017, 09:27