• יו"ר: פרופ' רותי שאקו לוי
  • מזכירת האיגוד: ד"ר תמר ברוך
  • גזבר: ד"ר יניב זוהר
  • חברת ועד: פרופ' מאורה פיינמסר
  • חברת ועד: פרופ' איריס ברשק
  • חברת ועד: ד"ר אירית אלמלח

החדשות

27.04.2017, 18:16
27.04.2017, 10:57
27.04.2017, 10:52
27.04.2017, 09:14
27.04.2017, 08:07
26.04.2017, 10:27