• יו"ר: פרופ' רותי שאקו לוי
  • מזכירת האיגוד: ד"ר תמר ברוך
  • גזבר: ד"ר יניב זוהר
  • חברת ועד: פרופ' מאורה פיינמסר
  • חברת ועד: פרופ' איריס ברשק
  • חברת ועד: ד"ר אירית אלמלח

החדשות

28.10.2020, 18:06
26.05.2020, 08:36
20.04.2020, 09:45
24.03.2020, 13:07
11.03.2020, 14:16
10.02.2020, 14:54
22.01.2020, 14:13
02.01.2020, 12:08