• יו"ר: פרופ' רותי שאקו לוי
 • מזכירת האיגוד: ד"ר תמר ברוך
 • גזבר: ד"ר יניב זוהר
 • חברת ועד: פרופ' מאורה פיינמסר
 • חברת ועד: פרופ' איריס ברשק
 • חברת ועד: ד"ר אירית אלמלח
אודות איגוד הפתולוגים

איגוד הפתולוגים בישראל הוא חלק מההסתדרות הרפואית בישראל. באיגוד חברים מעל ל-150 רופאים מומחים ומתמחים בפתולוגיה.

מטרות האיגוד:

 • פיתוח וקידום מקצוע הפתולוגיה בישראל.
 • עידוד המחקר בפתולוגיה בישראל.
 • שמירה על איכות מקצועית ואתית גבוהה של הפתולוגיה בישראל.
 • קשירת קשרים עם גופים מקצועיים העוסקים בפתולוגיה בחו"ל וייצוג מקצוע הפתולוגיה בישראל בארץ ובעולם.
 • ארגון כנסים מדעיים בפתולוגיה בארץ.
 • דאגה לחינוך רפואי בכל הקשור לפתולוגיה לרבות תת-ההתמחויות במקצוע זה.
 • עדכון סילבוס ההתמחות.
 • ייצוג הרופאים הפתולוגים בפני ההסתדרות הרפואית ובפני משרד הבריאות.
 • האיגוד יהיה הגוף המייצג את המומחים בפתולוגיה כלפי המעבידים בנושא תנאי עבודתם דרך ההסתדרות הרפואית.

חברי הוועד:
פרופ' רותי שאקו-לוי, יו"ר
ד"ר תמר ברוך, מזכירת האיגוד
ד"ר יניב זוהר, גזבר האיגוד
פרופ' מאורה פיינמסר, מנהלת המכון לפתולוגיה בבילינסון
פרופ' איריס ברשק, מנהלת המכון לפתולוגיה בתל-השומר
ד"ר אירית אלמלח, מנהלת המכון לפתולוגיה בבית-חולים העמק
ד"ר תמר ברוך, מנהלת המכון לפתולוגיה בבית-חולים כרמל (מזכירת האיגוד)
ד"ר יניב זוהר, רופא בכיר במכון לפתולוגיה ברמב"ם (גזבר האיגוד)