• יו"ר: פרופ' רותי שאקו לוי
  • מזכירת האיגוד: ד"ר תמר ברוך
  • גזבר: ד"ר יניב זוהר
  • חברת ועד: פרופ' מאורה פיינמסר
  • חברת ועד: פרופ' איריס ברשק
  • חברת ועד: ד"ר אירית אלמלח
מחקרים

התרופה טיסנטריק, בשילוב עם הכימותרפיה אברקסן כקו טיפול ראשון, משפרת את תוצאות הטיפול בחולות סרטן שד גרורתי מסוג טריפל נגטיב עם ביטוי יתר של החלבון PD-L1

המשלב עם טיסנטריק הוא משטר הטיפול האימונותרפי הראשון, שמדגים תוצאות חיוביות במחקר פאזה III בסרטן השד

כימותרפיה (צילום: אילוסטרציה)

במחקר פאזה III,יIMpassion130 נבדקה טיסנטריק (אטזוליזומאב) בשילוב הכימותרפיה אברקסן (nab-paclitaxel),  כטיפול בקו הראשון בחולות עם סרטן שד מסוג טריפל נגטיב, לא נתיח, מתקדם מקומית או גרורתי.

המשלב של טיסנטריק וכימותרפיה הפחית באופן מובהק סטטיסטית את הסיכון להתקדמות המחלה או למוות (משך ההשרדות ללא התקדמות המחלה; PFS), בהשוואה לכימותרפיה בלבד, בכלל אוכלוסיית המחקר (PFS החציוני הינו 7.2 לעומת 5.5 חודשים; 0.80=[HR],י95% CI:י 0.69-0.92, 0.0025=p) ובאוכלוסיית החולות עם ביטוי יתר של PD-L1י(PFS החציוני הינו 7.5 לעומת 5.0 חודשים; [HR]י= 0.62, 95% CIי: 0.49-0.78 0.0001>p), תת־קבוצה המוגדרת על סמך בדיקה לזיהוי ביטוי יתר של חלבון PD-L1.

בניתוח ביניים זה, לא הושגה מובהקות סטטיסטית במדד ההישרדות הכוללת (OS) בכלל אוכלוסיית המחקר (OS החציוני הינו = 21.3 לעומת 17.6 חודשים; 0.84=HRי, 95% CIי:0.69-1.02, 0.0840=p), יחד עם זאת, נצפה שיפור משמעותי קליני שהתבטא בתוספת של 9.5 חודשים במשך ההישרדות הכוללת של אוכלוסיית החולות עם ביטוי יתר של PD-L1 (משך ההישרדות החציוני הינו 25.0 חודשים לעומת 15.5 חודשים; 0.62=HR,י95% CI:י0.45-0.86). בשל המבנה הסטטיסטי ההיררכי של המחקר, תוצאות ההישרדות של אוכלוסיית חולות זו לא נבחנו באופן רשמי. המעקב במחקר ימשך עד לאנליזה המתוכננת הבאה. פרופיל הבטיחות בזרוע שטופלה בטיסנטריק בשילוב nab-paclitaxel תואם ועקבי לפרופיל הבטיחות הידוע של כל תרופה בנפרד ולא נצפו סיגנלים בטיחותיים חדשים בעת הטיפול במשלב.

"תוצאות חשובות אלו בחולות עם סרטן שד גרורתי מסוג טריפל נגטיב אשר מחלתן מבטאת ביתר את החלבון PD-L1 מעודדות מאוד, ומייצגות צעד חשוב ומשמעותי בטיפול במחלה מאתגרת זו", כך לדברי ד"ר סנדרה הורנינג, מנהלת רפואית ראשית וראש פיתוח מוצר גלובלי  בחברת רוש. "אנו שיתפנו את רשויות הבריאות העולמיות בתוצאות מחקר IMpassion130, בתקווה להנגיש מוקדם ככל האפשר את המשלב  עם  טיסנטריק לחולות עם סרטן שד גרורתי מסוג טריפל נגטיב עם ביטוי יתר של PD-L1".

נושאים קשורים:  מחקרים,  טסנטריק,  סרטן שד גרורתי שלילי לשלושת ההורמונים,  פקליטקסל,  רוש