• יו"ר: פרופ' רותי שאקו לוי
  • מזכירת האיגוד: ד"ר תמר ברוך
  • גזבר: ד"ר יניב זוהר
  • חברת ועד: פרופ' מאורה פיינמסר
  • חברת ועד: פרופ' איריס ברשק
  • חברת ועד: ד"ר אירית אלמלח
כנסים

מצגות מכנס איגוד הפתולוגים

22 באוקטובר 2018 | מרכז ישראל יפה, רוקח, תל אביב

PDL-1 and MMRP/MSI profiling in the new arena
Dr. Tzahi Neuman

Breaking Bad: What Makes a Good Thyroid Cancer Behave Badly?
Sylvia L. Asa, MD, PhD

INTRAOPERATIVE CNS CONSULTATIONS
Arie Perry, M.D.

The Spectrum of Neuroendocrine Neoplasia
Sylvia L. Asa, MD, PhD

WHO 2016 CNS TUMOR CLASSIFICATION UPDATE
Arie Perry, M.D.

נושאים קשורים:  כנסים
תגובות