• יו"ר: פרופ' רותי שאקו לוי
  • מזכירת האיגוד: ד"ר תמר ברוך
  • גזבר: ד"ר יניב זוהר
  • חברת ועד: פרופ' מאורה פיינמסר
  • חברת ועד: פרופ' איריס ברשק
  • חברת ועד: ד"ר אירית אלמלח
מחקרים

הטרוגניות גנטיות של איחוי ALK  בחולי NSCLC

החוקרים מצאו הבדלים משמעותיים בביטוי ALK בין חולי אדנוקרצינומה של הריאה באמצעות FISH, אימונוהיסטוכימיה, ריצוף DNA מהדור החדש וריצוף RNA

22.11.2018, 18:15

באדנוקרצינומות של הריאה, היפוך של EML4-ALK  מביא לחלבון איחוי עם אתר AKL קינאז שפועל באופן תמידי. עדות לסידור מחדש של ALK נמצאת ב-7%-2% מהאדנוקרצינומות של הריאה ורק כ-60% מחולים אלה יגיבו לעיכוב ממוקד של ALK באמצעות תרופות כגון Crizotinib ו-Ceritinib.

באופן קליני, טיפול ממוקד נגד ALK מוחל בעקבות עדות לסידור גנומי של ALK באמצעות בדיקת FISHי(fluorescence in situ hybridization) של תאים אינטר-פאזיים בדגימות מקובעות בפורמלין ומשוקעות בפרפין.

ברמה הגנומית, למרות זאת, סידורים מחדש של ALK הם הטרוגנטיים עם נקודות שבר אפשריות רבות ב-EML4 ושותפים אחרים לאיחוי.

באמצעות ריצוף גנטי מהדור החדש של DNA ו-RNA ביחד עם אימונוהיסטוכימיה עבור ALK, אפיינו החוקרים במחקר זה באופן מקיף את נקודות השבר הגנומיות ב-33 אקדנוקרצינומות של הריאה שהיו חיוביות ב-FISH.

מתוך 33 מקרים אלה, 29 (88%) התאפיינו בסידורי ALK ברמת ה-DNA שעירבו את EML4,יKIF5B או שותפים לא קאנוניים אחרים כגון ASXL2, יATP6V1B1,יPRKAR1A ו-SPDYA.

עבור תת קבוצה של 12 מקרים בוצע גם ריצוף RNA. מתוך אלה, ל-8 מתוך ה-8 (100%) שהיה להם סידור ברמת ה-DNA הייתה גם עדות ב-RNA לתעתיק איחוי ALK.י3 מתוך 4 מקרים (75%) ללא עדות לסידור מחדש ב-DNA לא הדגימו גם עדות ב-RNA בזמן שמקרה אחד היה חיובי ב-RNA אך לא בריצוף מהדור החדש של DNA.

באמצעות אימונוהיסטוכימיה, 17 מתוך 19 (89%) מקרים הפגינו ביטוי חלבוני מובהק ל-ALK והמקרים האחרים לא הפגינו עדות לסידור מחדש ברמת ה-DNA או שהכילו סידורים מחדש לא קאנוניים שלא צפויים ליצור חלבון מאוחה.

ניתוח הישרדות של חולים שטופלו עם מעכבי ALK הדגים הבדל משמעותי בין חולים עם עדות ל-EML4-ALK ב-DNA לבין חולים ללא עדות זו (20.6 חודשים לעומת 5.4 חודשים, p<0.01).

על פי החוקרים, שילוב מידע זה מעיד על הטרוגניות גנטית משמעותית בקרב אדנוקרצינומות של הריאה עם סידור מחדש של ALK. כפועל יוצא, לשונות רבה זו יתכן שתפקיד חשוב בתגובה הטיפולית למעכבי ALK.

מקור: 

Rosenbaum, J.N. et al. Modern Pathology (2018). 31

 

 

 

נושאים קשורים:  מחקרים,  איחוי גנטי,  NSCLC,  סרטן ריאה,  טיפול ביולוגי,  טיפול ממוקד מטרה,  מרקרים,  FISH,  NGS,  מיפוי,  ריצוף
תגובות