• יו"ר: פרופ' רותי שאקו לוי
  • מזכירת האיגוד: ד"ר תמר ברוך
  • גזבר: ד"ר יניב זוהר
  • חברת ועד: פרופ' מאורה פיינמסר
  • חברת ועד: פרופ' איריס ברשק
  • חברת ועד: ד"ר אירית אלמלח
הודעות

Pathology Best Practices for Comprehensive Genomic Profiling

בתאריך ה-10/12 בשעה 15:00 תועבר הדרכה באמצעות WEBCAST ע"י צוות הפתולוגים במעבדות פאונדיישן מדיסין

כיום בעידן הפתולוגיה המולקולרית וחשיבות שימור הרקמה ואיכותה, קיים ערך רב להתנהלות בעניין זה, לפיכך רוש פרמצבטיקה ופאונדשיין מדיסין מובילות מיזם במסגרתו תועברנה הדרכות לצוותי הפתולוגיה בנוגע לטיפול בדגימה המיועדת להפקת DNA/RNA לצורך ריצוף גנומי.

בתאריך ה-10/12 בשעה 15:00 תועבר הדרכה באמצעות WEBCAST ע"י צוות הפתולוגים במעבדות פאונדיישן מדיסין. נושא ההדרכה: Pathology Best Practices for Comprehensive Genomic Profiling.

ההדרכה הנ"ל מיועדת לכלל הצוותים הפתולוגים ותערך כשעה וחצי.

נושאי ההדרכה:

· Specimen guidelines

· Tissue sample acquisition and processing insights

· CGP relevant definitions

מצורפת הזמנה אלקטרונית דרכה ניתן להוסיף את האירוע ליומן, כמו כן, קישור עבור כניסה להדרכה.

נושאים קשורים:  הודעות
תגובות