• יו"ר: פרופ' רותי שאקו לוי
  • מזכירת האיגוד: ד"ר תמר ברוך
  • גזבר: ד"ר יניב זוהר
  • חברת ועד: פרופ' מאורה פיינמסר
  • חברת ועד: פרופ' איריס ברשק
  • חברת ועד: ד"ר אירית אלמלח
כנסים

HNSCC Live Webinar, Optimizing Treatment Selection in the I-O Era

5 במאי 2020, שעה 20:00-21:30

23.04.2020, 13:11

נושאים קשורים:  כנסים
תגובות