• יו"ר: פרופ' רותי שאקו לוי
  • מזכירת האיגוד: ד"ר תמר ברוך
  • גזבר: ד"ר יניב זוהר
  • חברת ועד: פרופ' מאורה פיינמסר
  • חברת ועד: פרופ' איריס ברשק
  • חברת ועד: ד"ר אירית אלמלח
מחקרים

מה התפקיד של מסלול האותות mTORC2 בתהליך התחדשות של הכבד?

החוקרים הדגימו את החשיבות של מסלול האותות mTORC2 בתהליך התחדשות הכבד לאחר כריתת כבד חלקית במודלים של עכברים והראו כי חסר במרכיב מרכזי במסלול מוביל לירידה בזרחון של Akt

הדמיה של כבד אנושי: שאטרסטוק

התחדשות של הכבד היא תהליך ביולוגי בסיסי הנדרש על מנת לשמר על ההומאוסטזיס בגוף ועל מנת לשקם את תפקודי הכבד לאחר פגיעה בו. עדויות חדשות מראות כי ציטוקינים, פקטורי גדילה ומסלולי אותות רבים תורמים לתהליך ההתחדשות של הכבד.

mTORC2י(Mammalian target of rapamycin complex 2) מווסת את המטבוליזם, ההתרבות וההישרדות של תאים. הסובסטרטים המרכזיים של mTORC2 הם חברי משפחת ה-AGC של קינאזות, כולל AKT, SKG ו-PKC-α.

החוקרים בדקו את התפקידים הפונקציונליים של mTORC2 זמן התחדשות של הכבד. החוקרים ביצעו כריתת כבד חלקית (PHx – partial hepatectomy) בעכברים שעברו השתקה של Rictor י(Rapamycin-insensitive companion of mammalian target of rapamycin) ספציפי לכבד (היחידה המרכזית של קומפלקס mTORC2) י(RictorLKO) ובעכברים רגילים (Rictorfl/fl).

תוצאות המחקר הראו כי עכברים עם חסר של Rictor סבלו פחות טוב את ה-PHx והדגימו שיעורי תמותה גבוהים יותר לאחר ה-PHx. באופן מכני, חסר של Rictor הוביל לירידה בזרחון של Akt, שהובילה לאיחור בפרוליפרציה של תאי כבד וביצירה של טיפול שומן בחלק מהתחדשות הכבד.

החוקרים הסיקו כי תוצאות המחקר מצביעות על התפקיד המרכזי של מסלול האותות mTORC2 בזמן התחדשות הכבד.

מקור: 

Xu, M. et al. (2020) The American Journal of Pathology 190,4.

נושאים קשורים:  מחקרים,  התחדשות של הכבד,  כריתת כבד חלקית,  מסלול אותות mTORC2,  מודל עכברים
תגובות