• יו"ר: פרופ' רותי שאקו לוי
  • מזכירת האיגוד: ד"ר תמר ברוך
  • גזבר: ד"ר יניב זוהר
  • חברת ועד: פרופ' מאורה פיינמסר
  • חברת ועד: פרופ' איריס ברשק
  • חברת ועד: ד"ר אירית אלמלח
וידאו

מהו השימוש המתאים ביותר לבדיקות גנומיות באונקולוגיה?

סקירת השימוש בבדיקות גנומיות לאורך מסע המחלה של המטופל האונקולוגי

בחסות חברת רוש

נושאים קשורים:  וידאו,  בדיקות גנומיות