• יו"ר: פרופ' רותי שאקו לוי
  • מזכירת האיגוד: ד"ר תמר ברוך
  • גזבר: ד"ר יניב זוהר
  • חברת ועד: פרופ' מאורה פיינמסר
  • חברת ועד: פרופ' איריס ברשק
  • חברת ועד: ד"ר אירית אלמלח
מחקרים

הפתולוגיה של תימומה והתוצאים של מחלת מיאסטניה גראביס

חוקרים סבורים כי אין קשר בין הסוג הפתולוגי של תימומה לבין תוצאים של מחלת מיאסטניה גראביס

08.04.2021, 18:04

ידוע כי העדויות בנוגע להשפעה של תימומה על סמך הגדרה של ה-WHOי(World Health Organization), על התוצאים לאחר כריתה של התימוס של TAMGי(thymoma‐associated myasthenia gravis). מטרת החוקרים הייתה לקבוע האם תת-הסוגים הפתולוגיים של גידול כזה קשורים לתוצאים לאחר כריתת תימוס של מיאסטניה גראביס, בחולים עם TAMG.

החוקרים ערכו מחקר רטרוספקטיבי על חולים עם TAMG שביקרו במרפאת עצב-שריר בין החודשים ינואר 2018 לדצמבר 2019, עם תקופת מעקב מינימלית של שנה לאחר כריתת תימוס. החוקרים הגדירו את התוצא העיקרי כירידה במדד ה-MGIIי(myasthenia gravis impairment index), SSQ (single‐simple question), MGFA PIS (Myasthenia Gravis Foundation of America post-intervention status) ומצב של מיאסטניה גראביס שאינה מגיבה לטיפול על סמך ההערכה האחרונה.

החוקרים הכלילו במחקר 95 חולים, כאשר הגיל הממוצע בתחילת המחקר 48.1 עם סטיית תקן של 12.1 שנים, 54 (56.8%) נשים. הם מצאו כי 13 מטופלים פיתחו מיאסטניה גראביס לאחר כריתה של התימוס. הסוג השכיח ביותר של הגידול היה WHO מסוג B2, בקרב 39 (41.1%) חולים. כמו כן, נמצא כי לרוב החולים (40, 42.1%) היה גידול בשלב II של Masaoka. החוקרים דיווחו כי לא היה קשר בין תתי-הסוגים של הגידול או שלב ה-Masaoka לבין הגיל, המין, הפנוטיפ של מיאסטניה גראביס, הסרולוגיה, הופעה לאחר כריתה של התימוס, מרווח הזמן בין ההופעה לכריתת התימוס, ה-MGII, ה-SSQ, ה-MGFA PIS או מחלה שאינה מגיבה לטיפול. החוקרים מצאו קשר בין סרולוגיה חיובית ל-MGII נמוך יותר (11.1 עם סטיית תקן של 14.2, לעומת 23 עם סטיית תקן של 12.9, p = 0.050), TFH (thymic follicular hyperplasia) ו-SSQ גבוה יותר (89.3 עם סטיית תקן של 11.7, לעומת 80.1 עם סטיית תקן של 20.2, p=0.043), ובין חוסר הישנות ל-SSQ גבוה יותר (84.1 עם סטיית תקן של 18 לעומת 72.5 עם סטיית תקן של 20, p = 0.037).

החוקרים הגיעו למסקנה כי תת-הסוג הפתולוגי WHO של תימומה לא קשור לתוצאים של מיאסטניה גראביס. עם זאת, הם סבורים כי סרולוגיה חיובית לנוגדנים לאצטיל כולין, נוכחות של TFH וחוסר הישנות של הגידול, מנבאים תוצאים טובים יותר.

מקור: 

Menon, D. et al. Muscle & Nerve 2021; https://doi.org/10.1002/mus.27220

נושאים קשורים:  מחקרים,  מיאסטניה גראביס,  גידול שפיר,  תת-סוג
תגובות