• יו"ר: פרופ' רותי שאקו לוי
  • מזכירת האיגוד: ד"ר תמר ברוך
  • גזבר: ד"ר יניב זוהר
  • חברת ועד: פרופ' מאורה פיינמסר
  • חברת ועד: פרופ' איריס ברשק
  • חברת ועד: ד"ר אירית אלמלח

החדשות

19.05.2019, 08:54
16.05.2019, 14:02
16.05.2019, 13:58
16.05.2019, 10:55
16.05.2019, 09:54
preloader