• יו"ר: פרופ' איריס ברשק
 • מזכיר האיגוד: ד"ר צחי נוימן
 • גזברית: ד"ר יהודית קראוס
 • חברי ועד: פרופ' דב הרשקוביץ, ד"ר חנניה ואקנין, ד"ר ליאת אפל שריד, ד"ר עדי יוסיפוביץ

המכון לרפואה משפטית

 • עמוד 1 מתוך 2
 • 1
 • 2
 • >
23.02.2017, 09:24
02.03.2015, 09:18
 • עמוד 1 מתוך 2
 • 1
 • 2
 • >