• יו"ר: פרופ' רותי שאקו לוי
  • מזכירת האיגוד: ד"ר תמר ברוך
  • גזבר: ד"ר יניב זוהר
  • חברת ועד: פרופ' מאורה פיינמסר
  • חברת ועד: פרופ' איריס ברשק
  • חברת ועד: ד"ר אירית אלמלח
מחקרים

השימוש בפתולוגיה דיגיטלית וניתוח תמונה במחקרים קליניים

חוקרים ביצעו סקירה המתארת את היתרונות בהכנסת פתולוגיה דיגיטלית למחקרים קליניים

איכות ברפואה, שימוש במחשב (צילום: אילוסטרציה)

פתולוגיה דיגיטלית וניתוח תמונה יכולים לאפשר דיוק, שחזור ותקנון טובים יותר של קריטריונים ותוצאים מבוססי פתולוגיה. בנוסף, ניתן להסיק תובנות חדשות על סמך אפיונים קיימים וכאלה שלא היו קיימים לפני כן. טכנולוגיית ניתוח תמונה הינה בעלת הפוטנציאל לזהות, למצות ולכמת אפיונים ברמת פירוט אדירה, בהשוואה להערכת פתולוג. עובדה זו מאפשרת לפתח תבניות צפי משוכללות יותר או לבצע משימות מעבר ליכולת האנושית.

במאמר זה החוקרים מספקים סקירה כללית על התועלת האפשרית של טכנולוגיות אלו במחקרים קליניים. כמו כן, הם מעלים לדיון את השימושים הפוטנציאליים, האתגרים הקיימים והמגבלות האפשריות. זאת ועוד, יש גם שאלות רבות שנכון להיום אין להן תשובות, ועליהן להיענות טרם אימוץ הטכנולוגיות הנ"ל במחקרים באופן מעשי.

החוקרים חוזרים על ערכה של סקירה מרכזית של פתולוגיות במחקרים קליניים ודנים ביתרונות הלוגיסטיים והכלכליים הטבועים בכך, לצד התועלת בביצועי השיטה הדיגיטלית. ישנה התייחסות גם להיבט הרגולטורי, כולל תהיות שעלולות להופיע בהמשך. תפקיד הפלטפורמות הדיגיטליות והלמידה מרחוק לשם שיפור ההכשרה והביצועים של פתולוגים במחקרים קליניים נידון גם הוא.

בנוסף מתארים החוקרים את ההשפעה של טכנולוגיית ניתוח תמונה על אפיון כמותי של רקמות, בתחומים מרכזיים כגון: סטנדרטיזציה של פרשנויות על צביעות אימונוהיסטוכימיות, כימות תאים ברקמת גידול לפני אנליזה מולקולרית והערכה של מאפיינים היסטולוגיים חדשים.

לדעת החוקרים, נושאים כמו תקנון יצירת תמונה דיגיטלית, ביסוס קריטריונים לשימוש בתחום הפתולוגיה הדיגיטלית במחקרים פרה-קליניים וקליניים, כמו גם ביסוס קריטריוני ביצוע לאלגוריתמים העוסקים בניתוח תמונה, מהווים סוגיות מפתח שיש להתייחס אליהן לצורך שיפור הטמעת הפתולוגיה הדיגיטלית במחקרים קליניים. בנוסף, גם ביסוס הקשר עם גופים רגולטוריים לשם קידום הכנסת עיבוד מידע לקליניקה הוא נושא חשוב לא פחות.

מקור: 

Pell, R. et al. (2019). The Journal of Pathology: Clinical Research. https://doi.org/10.1002/cjp2.127

נושאים קשורים:  מחקרים,  ניתוח תמונה ממוחשב,  ניתוח תמונה דיגיטלי,  מיקרוסקופיה דיגיטלית
תגובות